Livre
Néerlandais

Over elk vergeten heen

Jo Claes (auteur)

Over elk vergeten heen

Dans la série:
Genre:

Commentaires

Het lijk op het praalgraf

Thriller. Geschiedenis, kunst en moord: dat zijn de ingrediënten van de nieuwe, geslaagde thriller van Jo Claes.

Het is een jubileumjaar voor de Leuvense misdaadauteur Jo Claes en het speurdersteam onder leiding van Thomas Berg dat hij opvoert in zijn verhalen. Over elk vergeten heen is het tiende deel in de reeks die in 2008 startte met De zaak Torfs, waarmee de huidige rector van de universiteit overigens niks te maken heeft. Het is een van de beste delen uit de reeks.

Claes vlecht graag een flinke portie geschiedenis en kunst door zijn verhalen en in dit boek haalt hij zijn hartje op. Alles begint op een veiling waar verwoed geboden wordt op een beeld van Constantin Meunier (1831-1905). Even later valt er een dode. De ster van het verhaal is Armand Thiéry (1868-1955), een Leuvense priester, theoloog, filosoof, architect en experimenteel psycholoog naar wie de Figuur van Thiéry is genoemd, een illustratie bestaande uit een aantal vierkanten die optische verwarring kunnen veroorzaken. Zijn graf bevindt zich in een vreemdsoortig mausoleum …Lire la suite

De Leuvense hoofdinspecteur Thomas Berg is er op een kunstveiling getuige van hoe een bronzen beeld, Psyche, van de bekende Belgische kunstenaar Meunier voor veel geld verkocht wordt. Na de verkoop drinkt hij in zijn hotel nog iets met een vriend, antiekhandelaar en bieder, als de koper diezelfde nacht in hetzelfde hotel wordt vermoord en het beeld verdwenen is. De antiekhandelaar wordt verdacht en Berg komt hoe langer hoe meer te weten over de herkomst van het beeld dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een set waarvan Amor nooit boven water is gekomen. Waar is het gestolen beeld en waar is het eerste al die jaren gebleven? Berg graaft diep in de geschiedenis van enkele families die Meunier gekend hebben en wordt zelfs geconfronteerd met oorlogsverhalen. Deze tiende roman met de Leuvense Berg heeft een zeer intelligente plot, is boeiend door zijn kunstaspect, door de Jodenvervolging en drijft op hoe langer hoe meer verdachten. Berg heeft zijn team goed in de hand maar de diverse agen…Lire la suite